Sukces przedszkola

Szanowni Rodzice,

 

Miło jest nam poinformować, iż nasze przedszkole kolejny raz  otrzymało Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Został on przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Panią Barbarę Nowak. Trzeba zaznaczyć, iż nasza placówka realizuje program promocji zdrowia od 2011 roku. Wtedy właśnie rozpoczęto podejmowanie w przedszkolu różnych działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia  poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i inicjowanie działań na rzecz zdrowia. Wynikiem wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć było przyznanie Miejskiemu Przedszkolu nr 5 po raz pierwszy wymienionego powyżej Certyfikatu w 2014 roku.

W ubiegłym roku szkolnym podjęto starania o powtórne wyróżnienie naszej placówki. I kolejny raz zostaliśmy docenieni. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim nauczycielkom zaangażowanym w realizację programu, a szczególnie Pani Iwonie Margańskiej, która koordynowała całością projektu i doprowadziła do takiego szczęśliwego finału.