Sejm Optymistów

Dnia 25 maja grupa „Wesołe Misie” oraz „Pracowite Pszczółki” przeniosły się na „Salę Sejmową” gdzie został powołany Marszałek Sejmu oraz Wicemarszałkowie. Pod ich obecność rozpoczęły się obrady sejmu nad nową ustawą „O zdrowym stylu życia”.

 

Do głosów zostali dopuszczeni  przedstawiciele przedszkolaków, którzy przedstawiali  poszczególne części ustawy. Następnie odbyło się głosowanie i przeliczanie głosów. Marszałek Sejmu ogłosił, że ustawa została przyjęta i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Każdy złożył przysięgę, że obiecuje jej przestrzegać nie tylko w przedszkolu, ale też w domu. Na zakończenie wspólnie  odśpiewano hymn  „Słonecznego Przedszkola” .  (K. Trzaskoś)

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.