Pracowite Pszczółki


Miesiąc: GRUDZIEŃ

Tematyka:

 1.   W krainie Św. Mikołaja 

 2.   „Piękna nasza Polska cała” - Poznajemy region Śląski

 3. W całym domu pachnie lasem bo już święta są za pasem 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

1. Zapoznanie dzieci z legendą o Mikołaju, krajem pochodzenia Mikołaja,

tradycjami mikołajkowymi w różnych krajach Europy  

2.  Poznanie  historii węgla, jego wykorzystania  w codziennym życiu. Zapoznanie z pracą górnika. Poznanie tradycji i kultury Śląska – tańce,  gwara, strój ludowy.

3.  Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Udział dzieci przedszkolnej wigilii. Przygotowanie Jasełek.

4.  Wprowadzenie cyfry 5. Wprowadzenie znaków >,<, =. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania.

5.  Zabawy dydaktyczne z literami: K, L, Y

 

Piosenka:

 

 

 TANIEC DLA JEZUSA

 

1. Nasza mała stajeneczka sianko i żłóbeczek

Co za widok! Patrzcie ludzie! W żłóbku Boże Dziecię

Baranek dał nam znak, kopytkiem tak strzelił

Do śpiewu i tańca nagle nas ośmielił.

 

Refren:

Taniec, taniec na cześć Pana

Taniec, taniec Boża chwała.

 

2.My ubodzy pastuszkowie Bogu się kłaniamy.

My niebiescy aniołowie jemu tak śpiewamy.

Osiołek hop-hop-hop wdzięcznie się porusza

Owieczki, baranki tańczą dla Jezusa.

 

Refren:

Taniec, taniec Na cześć Pana

Taniec, taniec Boża chwała.

 

 

Wiersz:

"WĘGLOWA RODZINA" 

(Maria Terlikowska)

To węglowa jest rodzina:

parafina, peleryna,

duża piłka w białe groszki 

i z apteki proszek gorzki,

i ołówek w twym piórniku,

i z plastiku sześć koszyków

gąbka, co się moczy w wodzie

i benzyna w samochodzie,

czarna smoła, biała świeca –

to rodzina węgla z pieca.

Widzę już zdziwione miny..

- Co ma węgiel do benzyny?

- Czy jest z węglem spokrewniona

gąbka miękka i czerwona?

Otóż właśnie - wiem na pewno

że jest jego bliską krewną:

węgla jest po odrobinie

w parafinie, w pelerynie,

w białej piłce w duże groszki

i z apteki - w proszku gorzkim,

i w ołówku w twym piórniku,

i w koszyku tym z plastyku...

Nawet świeczki, te z choinki

to też węgla są kuzynki.

Lecz wśród wielkiej tej rodziny,

wśród kuzynów i rodzeństwa

nie ma ani odrobiny

rodzinnego podobieństwa.

Węgiel jest jak czarna skała,

koszyk żółty, świeca biała.

Skąd się wzięły te różnice?

O! To już są tajemnice,

które kryją się w fabryce.