Sówki - Mądre Główki


 

Miesiąc: Grudzień

 

Tematy kompleksowe:
 1.Czekamy na Mikołaja
2. Urządzenia elektryczne (praca górnika)
3.Nadchodzi zima
 4.Choinka strojnisia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
-kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez
wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, oglądanie dekoracji
świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków
-poznanie różnych rodzajów dzwonków, ich wyglądu i dźwięków                                                                                     

-poznanie zawodu górnika; poznanie nazw urządzeń elektrycznych, tego do czego służą oraz zasad bezpiecznego korzystania z nich (tylko pod opieką dorosłych!)                                                                                              

  - przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- pieczenie pierników, poznanie tradycyjnych potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie kolęd; 

  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt
-uczestnictwo w przedszkolnych uroczystościach – „Spotkanie z Mikołajem”  i „Wigilii przedszkolnej”                                                                                                                                               -doskonalenie motoryki małej w pracach plastycznych (malowanie, lepienie, wycinanie nożyczkami)                                                                                        

   - używanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: na pod, za, obok…                                           

  - obserwowanie zmian jakie zachodzą w przyrodzie zimą, określanie pogody, zjawisk atmosferycznych.                                                                                                                                          - doskonalenie umiejętności rozumienia i posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni                                                                                                                                                     - nabywanie zwyczaju kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w zespole 

                                                                                                     
WIERSZ
„ Choinka   ” B. Forma
 Choinko pachnąca,
dzisiaj jesteś z nami,
 prześliczne ozdoby,
 na tobie wieszamy.
 Choinko, choinko,
wszystkich ucieszyłaś
jasnymi lampkami
pokój oświetliłaś.


PASTORAŁKA


Pastuszek Bosy


Był pastuszek bosy   na fujarce grał,

pasał w górach owce  i w szałasie spał.

  Nagle   aniołowie   z nieba w bieli przyfrunęli                                                                          

 obudzili go gdy spał,  gdy spał...                                                                         

 obudzili go gdy spał, gdy spał...                                                                                                                  
Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.

Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask..