Sówki - Mądre Główki


Miesiąc: PAŹDZIERNIK

 

Tematyka:

 

1.     1. Co nam niesie jesień.
2. Jem zdrowo i kolorowo.
3. Co robią zwierzęta jesienią ?
4. Jestem samodzielny

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

 

1.

 

- pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach jesieni
- utrwalanie nazw i wyglądu jesiennych darów  (owoce, warzywa, grzyby)                                                                           -    - kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania                                                                                                                        
rozwijanie zmysłu dotyku i węchu ( materiał montessoriański)
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się
- doskonalenie umiejętności porównywania długości, wielkości, grubości przedmiotów
- doskonalenie umiejętności wyrażania swojej wiedzy w formie plastycznej, wykorzystania różnego materiału przyrodniczego do tworzenia prac plastycznych                                                                                                                            - rozwijanie wyrażania muzyki ruchem
- wprowadzenie w świat barw; ćwiczenia z kolorowymi materiałami (materiał montessoriański),
operowanie pojęciami: ciemny – jasny…                                                                                                                                                                         -zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez zabawy                                                                                                                                                                                             - nazywanie członków własnej rodziny, opisywanie ich wyglądu  na podstawie zgromadzonych zdjęć                                                                                                                                                  

 

               

Wiersz:

 

 

„Jesień chodzi po lesie” (fragm.) Zofia Dąbrowska

 

Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią 
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa.

 

 

 

 

Piosenka:


 

Piosenka (autor nieznany)

 

To afera niesłychana,
Gdzież to zieleń się podziała?
Czemu liście te zielone, 
w złote cienie są zmienione.

      Ref. To nie magia, to nie czary,
              to jesieni piękne dary. 
             Owocami, kasztanami, żołędziami i grzybami,
             tym się jesień dzieli z nami.

Pod kasztanem czapkę wkładaj,
bo kolczasta kula spada.
Włóż kapelusz, hełm lub kask,
leci kasztan, bęc i trzask.
         

 

     Ref. To nie magia, to nie czary…

Tyle złota i czerwieni, 
tam się coś rudego mieni.
Wiewióreczko, baś – baś – baś!
Między liście złaź

     Ref To nie magia, to nie czary…