Sprytne skrzaty


Miesiąc: Grudzień

Tematyka:

 

 

 1.      Jak wyglądał świat przed milionami lat 

2.      Idzie zima ze śniegiem 

3.      Idą święta

4.      Projekt Prezenty

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

-        rozpoznaje i wskazuje lalki wykonane współcześnie i te, które powstały dawniej,

-        wypowiada się pełnymi zdaniami; opisuje, jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury,

-        podaje kolejne etapy powstawania węgla; wypowiada się na temat pracy górnika,

-        opisuje wygląd kopalni: soli, siarki i rud żelaza; liczy elementy w zbiorach; wskazuje, gdzie jest więcej elementów, a gdzie – tyle samo,

-        odpowiada na pytania związane z postacią św. Mikołaja; buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat

-        sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając z papieru prezent dla Mikołaja,

-        wymienia charakterystyczne cechy zimy,

-        formułuje zdania i pytania (poprawne pod względem gramatycznym); opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń; poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni: za, na, przed, obok, między,

-        bada i wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu,

-        nazywa wybrane zimowe dyscypliny olimpijskie; wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych,

-        wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia; wypowiada się na określony temat,

-        redaguje życzenia do wpisania na kartkę świąteczną,

-        wyjaśnia znaczenie słowa wigilia; ustawia zastawę stołową według przyjętych zasad,

-        bada wybrane ozdoby choinkowe wykonane z różnych tworzyw; umieszcza ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok,

-        nazywa kolejne dni tygodnia; stosuje zasadę rytmu i następstwa kolejnych dni tygodnia; przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi

-        aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych; podaje właściwości papieru, wyciąga wnioski, uzasadnia swoje zdanie; wyjaśnia, dlaczego prezent wykonany samodzielnie jest wartościowszy od prezentu kupionego w sklepie

-        wymienia głoski w słowach: ramka, Romek; układa schematy i modele słów: ramka, Romek; określa miejsce spółgłoski r w słowach o prostej budowie fonetycznej; opisuje wygląd liter r, R oraz odtwarza ich kształty

-        rozpoznaje i nazywa cyfrę 7

-        wymienia głoski w słowie domy; układa schemat i model słowa domy; określa miejsce głoski y w słowach o prostej budowie fonetycznej; opisuje wygląd liter y, Y oraz odtwarza ich kształty, rozpoznaje i nazywa poznane litery

-        rozpoznaje znaki matematyczne: =, >, <, oraz stosuje je poprawnie w sytuacjach zadaniowych 

 

 

Piosenka: 

 

 Idą święta

 

1. Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz,

a w domu ciepło tak,

bo święta przyszły już.

 

Ref.:  Biały opłatek na stole

i potraw świątecznych dwanaście,

dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

w mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny czas.

 

2. Choinka błyszczy, lśni

tysiącem różnych barw,

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

 

 

Wiersz:  

 

 Pracowita zima

 

Zima, zima biała, drogi zasypała.

Z chmury śnieg prószy, mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone.

Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka;

- Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja sobie radę dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

wodę w rzekach zamroziła,

zaprosiła dzieci w koło:

- Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

- I niech każdy z was pamięta!

Najważniejsza w zimie sprawa

to bezpieczna jest zabawa.