Sprytne skrzaty


Miesiąc:

Tematyka:

 

 1.      Moja miejscowość, mój region.

2.      Moja ojczyzna.

3.      Łąka w maju .

4.      Święto rodziców.

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze: 

 – wymienia zabytki i ważne instytucje znajdujące się w miejscu jego zamieszkania

– rozpoznaje herb (jeśli jest) swojej miejscowości

– wskazuje położenie swojej miejscowości na mapie Polski

– zna swój adres zamieszkania

– odróżnia wieś od miasta

– wyjaśnia znaczenie słowa skansen

– wymienia nazwy zawodów charakterystycznych dla swojej miejscowości

– wymienia nazwy zawodów wykonywanych dawniej

– wyjaśnia pojęcia: adresat, nadawca

– dzieli zbiory na podzbiory

– wspólnie buduje miasteczko
– nazywa polskie godło, polską flagę narodową i opisuje ich wygląd; rozpoznaje polski hymn

– wie, kiedy obchodzimy Dzień Flagi

– wyjaśnia znaczenie słowa stolica; wie, że Warszawa jest stolicą Polski

– rozpoznaje i nazywa herb Warszawy
– wie, że Wisła, Odra to najdłuższe rzeki Polski

– wymienia ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie
– wyjaśnia, jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta

– czyta krótki tekst z poznanymi literami
– podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską

– wie, co to jest Unia Europejska;

wie, że Polska należy do UE

– wykonuje flagę Polski
– opisuje symbole UE – flagę, maskotkę (Syriusza), rozpoznaje hymn

– koloruje rysunek flagi UE

– maluje farbami na podkładzie z kaszy manny

– rozwiązuje krzyżówkę
– wypowiada się na temat łąki wiosną

– rozpoznaje i nazywa kwiaty występujące na łące
– wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę

– wymienia barwy ciepłe i barwy zimne
– wyjaśnia pojęcie owady

– wymienia nazwy owadów żyjących na łące

– wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

– wypowiada się na temat swoich rodziców (imiona, wiek, zawody)

– wymienia cechy swojej mamy i swojego taty 

wykonuje portrety swoich rodziców pastelami olejnymi

– recytuje wiersz A. Widzowskiej Dla mamy i taty
– dodaje w zakresie 10

– segreguje kwiaty przedstawione na obrazkach według ustalonych kryteriów
– ocenia zachowania dzieci przedstawionych na obrazkach względem rodziców

– wymienia czynności, w których może pomóc tacie

– omawia wygląd swojego taty

– układa zdania do obrazków przedstawiających różne sytuacje

– śpiewa piosenkę M jak mama, t jak tata

– wykonuje upominki dla rodziców
– prezentuje przygotowany program artystyczny

– wykonuje formę przestrzenną – Niezwykły bukiet

 

 

-      

Piosenka:  

 Karuzela na łące

 

1.     Dzień radosny dziś na łące,
mocno i gorąco świeci majowe słońce.
Dobry humor się udziela,
przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

 

Ref.: Na majowej łące karuzela
         dla biedronki, osy i dla trzmiela.
         I mrówka jedzie z chrząszczem,
         i żaba, i chrabąszcze,
         i konik polny wskoczył,
         i żuczek się przytoczył.
         A karuzela wiruje w koło,
         muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!

 

2.     Kwiaty cieszą się z pogody
i sukienki zakładają- to pokaz mody!

Maki, chabry, fiołki, dzwonki.

Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!

 

Ref.: Na majowej łące karuzela...
        

 

3.     Pająk nad porządkiem czuwa,
a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.
Pszczoła miód rozdaje wszystkim,
pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

 

Ref.: Na majowej łące karuzela....
         

 

 

Wiersz:     

 

 Łąka

 

Powiał letni wietrzyk,

łąka zapachniała,

świeżą koniczyną

pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

Pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

Nie nudzą się wcale.

Słońce ciepłe blaski

Na ziemię wysyła.

Mienią się w nich skrzydła

Pięknego motyla.

Na łące tej chciałbym

znaleźć się przez chwilę

i stać się prześlicznym,

barwnym motylem.