Wesołe Misie


Miesiąc: Maj

 

 

     Tematyka:


   1. Łąka i jej mieszkańcy.

2. Polska – mój dom.

  3. Muzyka jest wszędzie.

4. Święto Rodziców.

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 


·        poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt;

 

·        określenie znaczenia barwy ochronnej w ży­ciu zwierząt;

 

·        nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniej­szych instytucji, zabyt­ków i miejsc;

 

·        poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowo­ścią, swoim regionem;

 

·        podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu;

 

·        rozpoznawanie różno­rodnych dźwięków; uświadomienie szko­dliwości hałasu;

 

·        wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach per­kusyjnych oraz innych przedmiotach – indy­widualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);

 

·        opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycz­nych cech;

uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzin­nej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności;

·        

 

Piosenka:

 

 

Święto naszej mamy

        (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 

 

I.        Dziś, gdy święto naszej mamy,

 

stańmy wszyscy w kole,

 

zaśpiewamy głośno, pięknie,

 

na całe przedszkole

 

Ref.: Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane mamy.

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności życzenia składamy.

 

 

 

II.      Już będziemy zawsze grzeczni,

 

mili, uśmiechnięci,

 

więc serduszka swe składamy

 

z kwiatami w prezencie.

 

 

Ref.: Niech nam żyją….

 

 

III.    Ustawimy się równiutko,

 

zatańczymy w koło.

 

Mama z nami dziś zanuci

 

piosenkę wesołą.

 

 

Ref.: Niech nam żyją….

 

 

 

 

 

 

Wiersz:

 

Łąka wiosną

 

 

Na zielonej polanie dzisiaj miłe spotkanie.

 

Od samego rana słychać klekot bociana.

 

Krążą wokół osy, osy żądlinosy...

 

Brzęczą głośno muszki, głodne pasibrzuszki...

 

Śpiewają skowronki srebrzyście jak dzwonki...

 

Małe żabki w trawie kumkają ciekawie...

 

Nawet wiatr wiosenny wcale nie jest senny.

 

Cóż to za spotkanie?

Wiosny powitanie!