Wiewióreczki


Miesiąc: MARZEC

Tematyka:

 1. Kto się dla nas co dzień trudzi – praca kucharki.

2. Marcowa pogoda.

3. Witaj wiosno.

4. Były sobie dinozaury.

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 

 

 Budowanie wiedzy o świecie społecznym – zapoznanie dzieci z zawodem kucharza; przedmioty potrzebne do pracy. Uwrażliwianie przedszkolaków na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach. 

 

Poznanie pogody charakterystycznej dla miesiąca marca, dziecko potrafi wyjaśnić znaczenie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”, symbole pogody. Konieczność ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 

Powitanie wiosny: zapoznanie z pierwszymi oznakami- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus, przebiśnieg), bazie – kotki, śpiew ptaków. Dziecko uczestniczy w imprezie przedszkolnej – integruje się z całą społecznością przedszkolną.

 

Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów; rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności rytmicznego poruszania się; rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: dłuższy od..., krótszy od ..., przeliczanie w zakresie czterech.  

 

 

Piosenka:  

 

 ,,WIOSNA TUŻ, TUŻ”

słowa: B. Lewandowska

muzyka: L. Miklaszewski

 

1. Już ozimina szumieć zaczyna,

że nie powróci mróz,

Ref: To po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż, tuż! /bis/

2. Śpiewa skowronek dźwięcznie jak dzwonek,

że gniazdko ma wśród zbóż,

Ref; To po tym …

3. Krążą nad domem boćki znajome,

goście zza siedmiu mórz,

Ref: To po tym ….

4. Gdy zerwiesz bazie małe na razie,

zaraz je w wodę włóż,

Ref: To po tym ...

5. Gdy wszystkim wkoło będzie wesoło,

gdy nikt nie zmarznie już,

Ref: To po tym …

 

                                      

Wiersz:  

 

 

 ,,WIOSENNY WIETRZYK”

autor nieznany

 

Ciepły wietrzyk wieje,

i puka w okienko.

Słoneczko się śmieje.

Witaj nam, wiosenko!

Już na drzewach pączki, 

leci ptaszek z piosenką,

dzieci klaszczą w rączki.

Witaj nam, wiosenko!