Wiewióreczki


Miesiąc:

Tematyka:

 1. Polska, mój dom.

2. Lubimy bajki.

3. Majowa łąka.

4. Święto Rodziców

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 

 Nabywanie poczucia przynależności narodowej - rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami. Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości: nazywanie jej,

ważniejszych obiektów i miejsc. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnego miasta.

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci książkami, uświadamianie roli książek w życiu człowieka. Odwiedzenie biblioteki przedszkolnej, poznawanie jej funkcji. Korzystanie z biblioteczki grupowej: wyrabianie nawyku dbania o książki, szanowania ich, czytanie i oglądanie ilustracji, wypowiedzi na temat  bohaterów literackich i ich przygód. 

 

Wprowadzanie dziecka w świat majowej przyrody poprzez codzienną obserwację środowiska przyrodniczego: zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę, bogactwo kolorystyki i zapachów.

 

Wzbudzanie miłości i szacunku do rodziców, uświadamianie uczuć względem mamy i taty. Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Rozwijanie umiejętności recytatorskich, teatralnych, muzycznych, ruchowych – przygotowywanie występu artystycznego     z okazji ,,Dnia Rodziny”.  

 

 

Piosenka:  

 

 ,,MAMA I TATA”

1. Moja mama fajna jest

O tym ja najlepiej wiem

Gdy mi smutno jest i źle

Zawsze ze mną blisko jest.

Ref. Bo mama, bo mama

Najlepiej wszystko wie

Bo mama, bo mama

Tak bardzo kocha mnie. 

2. A mój tata to jest ktoś

Czasem mi zaśpiewa coś

Kiedy wolną chwilę ma

Chętnie ze mną w piłkę gra.

Ref. Bo tata, bo tata,

Najlepiej wszystko wie

Bo tata, bo tata

Tak bardzo kocha mnie.  

                                      

Wiersz:  

 

 „ŚWIĘTO TATY I MAMY”

 

W kalendarzu święto Matki,

 Z życzeniami śpieszą dziatki. 

Ja Ci mamo dziś w podzięce 

Za twe trudy daje serce,

 I przepraszam za me psoty,

 za wybryki i kłopoty. 

Drogi tato, uśmiechnij się 

Przecież dzisiaj jest twój dzień.

 Dlatego przesyłam całusa mocnego 

Życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego. 

A więc zdrowia, szczęścia i słodyczy. 

Każde dziecko rodzicom życzy!