Wiewióreczki


Miesiąc: Kwiecień

Tematyka:

1.      „ Wiosna na wsi”

2.      „ Ochrona przyrody”

3.      „ Muzyka jest wszędzie”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1.       Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, znaczenie  

        hodowli zwierząt dla człowieka.

 

2.       Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o przyrodę, poznanie

        sposobów ochrony przyrody przez człowieka.(np. segregacja śmieci).

 

3.        Poznanie brzmienia i wyglądu wybranych instrumentów muzycznych, 

        słuchanie muzyki poważnej, wyrażanie nastroju słuchanych utworów  

        ruchem i kolorem.

 

Piosenka:

„ Bez ptaszków i żab”

 

I.                 Gdy nadchodzi wiosny czas,

Rozśpiewany cały las,

Bo na każdym drzewie ptak,

A pod drzewem dziesięć żab.

Hałasują: ćwir, ćwir, ćwir,

Hałasują rech, rech, rech,

Gdyby tak nie było ich,

Milczałby zielony mech.

 

      Ref.     Jaki byłby ten nasz świat

      Bez wróbelków i bez żab?

      Jaki byłby rano świt,

        gdyby nam nie ćwierkał nikt,

        nie kumkał nikt.

 

      

Wiersz:

Gąsiątka”  H. Bechlerowa

Pasą się gąsiątka

pod wierzbą nad rowem,

takie żółte i puchate

jak kotki wierzbowe.

 

            Wrona głową kręci

            - jeszcze nie widziałam,

            żeby gąska taka biała

            żółte dzieci miała.