Wiewióreczki


Miesiąc: Październik

Tematyka:

 

1. Lubimy owoce.

 

2. Kolorowe warzywa.

 

3. Nasze rodziny.

 

4. Domowi ulubieńcy.

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

- rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw, jako źródła witamin,

 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w związku ze zmianą pory roku: kolor liści,opadanie liści, chłodniejsze dni,

 

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, pełnienie ról społecznych

 

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu – kot, pies

 

- przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów, określenia - dużo, mało, tyle samo,

 

- poznanie zbiorów przedmiotów poprzez segregowanie okazów przyrodniczych,

 

- wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu ( rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków, korzystanie z łazienki, składanie zabawek

 

 

 

Piosenka:

 

"TAŃCZĄCA WIEWIÓRECZKA"

 

Ref.: Wiewióreczka mała, po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

1.Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała....

2. Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę (bis)
Ref. Wiewióreczka mała....

 

3.Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała.…

 

4.Spotkała szaraka, tańczą krakowiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą krakowiaka. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała.…

 

 

 

 

Wiersz:

 

,,BUKIECIKI”

 

Lucyna Krzemieniecka

 

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki z wiatrem woła:

Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj, w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.
Będą z listków bukieciki złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
Tych jesiennych, tych pachnących bukiecików.