Dla rodziców


 


 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI DO UDZAŁU 

W WYSTAWIE PLASTYCZNEJ
,,MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Organizowany w ramach międzynarodowego projektu Piękna nasza Polska cała”
oraz uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Warunki uczestnictwa:

1. W wystawie mogą brać udział wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami.

2. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie "NASZA MAŁĄ OJCZYZNA”

3. Pracę należy wykonać w formie płaskiej, dowolną techniką, w formacie A3 lub A4.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

5. Termin składania prac: do 26.10.2018r. u nauczycieli
w grupach

6. Wystawa zostanie zorganizowana w holu przedszkola

  7.Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!