O nas


  1. Miejskie Przedszkole nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach jest przedszkolem publicznym.
  2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Krakowskiej 11.
  3. Przedszkole ma 1 odział zlokalizowany w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Krakowskiej 5.
  4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Gorlice. Zadania oraz kompetencje gminy i Burmistrza określa ustawa Prawo Oświatowe z dnia  14 grudnia 2016 r.                      (Dz.U.z2017r.poz. 59)
  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole pracuje cały rok szkolny w godzinach od 6:30 do 16:30 (oddziały w budynku przedszkola) oraz  w godzinach od 8:00 do 16:00 (oddział w budynku szkoły), z wyjątkiem okresu ustalonego na przerwę wakacyjną, a wyznaczonego przez organ prowadzący przedszkole.