Ramowy rozkład dnia

Godziny

Zakres czynności i zajęć

6.30 – 8.00

·         Schodzenie się dzieci

·         Zabawy według pomysłów, potrzeb i zainteresowań dzieci

·         Rozmowy indywidualne z dziećmi

·         Indywidualne działania korekcyjno – kompensacyjne oraz stymulujące rozwój dziecka

8.00 – 8.15

·         Prace porządkowe

·         Dzieci młodsze – zabawa ruchowa, dzieci starsze – ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30

·         Czynności higienicznie- przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

·         Śniadanie

·         Mycie zębów

9.00 – 9.30

·         Zajęcia edukacyjne organizowane w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

9.30 – 10.00

·         Drugie śniadanie

·         Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne organizowane w oparciu o  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

9.40 – 11.45

·         Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

·         Zajęcia z języka nowożytnego

·         Katecheza

·         Zabawy dowolne w sali

·         Zabawa ruchowa

11.30 – 12.30

·         Obiad

12.00 – 14.00

·         Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

·         Dzieci starsze: słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia dodatkowe, zabawy na  świeżym powietrzu lub w sali podejmowane z inicjatywy  dzieci

14.00 – 14.15

·         Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe

14.15 – 14.30

·         Podwieczorek

14.30 – 16.30

·         Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci

·         Indywidualne działania korekcyjno – kompensacyjne

·         Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

·         Rozchodzenie się dzieci.