Rada Rodziców:

Przewodniczący: Pan Jarosław Rusiniak

Zastępca Przewodniczącego: Pani Wioletta Bogdan

Skarbnik: Pani Aneta Roman

Sekretarz: Pani Katarzyna Leśniak - Gąsior