Rada Rodziców:

Rok Szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący: Pani Agnieszka Różycka- Sekuła

Zastępca Przewodniczącego: Pan Konrad Niedośpiał

Skarbnik: Pani Oliwia Gorzkowicz- Maczuga

Sekretarz: Pani Magdalena Pierz