Rada Rodziców:

Przewodniczący: Pani Iwona Szary

Zastępca Przewodniczącego: Pan Konrad Niedośpiał

Skarbnik: Pani Aneta Roman

Sekretarz: Pani Beata Przybyło